Lịch làm việc tuần 37 từ ngày 09-13/9/2019

*Thứ Hai ( ngày 09/9/2019)
Sáng 7 giờ 30
                      Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo: chào cờ đầu tuần;làm việc tại cơ quan;                            Sinh hoạt Ngày Pháp luật
Sáng 8 giờ 00
                     1. Đ/c Tạ Tấn Tuấn: Dự họp nghe báo cáo tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu                          tư xây dựng cơ bản
                      Địa điểm: Phòng họp 1 ủy ban huyện
Chiều 14 giờ 00:
                      Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo: làm việc tại cơ quan
*Thứ Ba ( ngày 10/9/2019)
Sáng 8 giờ 00
                1. Đ/c Tạ Tấn Tuấn: Dự tổng kết năm học 2018-2019 cấp THCS
                          Địa điểm: Trung tâm GDTX Tỉnh Bình Dương
                      2. Đ/c Nguyễn Thế Hùng: làm việc tại cơ quan 
                      3. Đ/c  Phạm Bích Ngọc: Dự họp thông qua Kế hoạch của Huyện ủy thực hiện Kế
                          hoạch số 51-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện NQ số 29; Dự họp                                 BCĐ phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
                         Địa điểm: Hội trường Khối Giáo dục
Chiều 14 giờ 00:
                       1. Đ/c Tạ Tấn Tuấn, Phạm Bích Ngọc: làm việc tại cơ quan
Chiều 15 giờ 00:
                       2. Đ/c Nguyễn Thế Hùng: Dự họp xem xét giải quyết chế độ theo NQ số 15/2018
                       Địa điểm: Phòng họp 2 ủy ban huyện
Chiều 18 giờ 00:
                1. Đ/c Tạ Tấn Tuấn: Dự ngày hội Trung thu cấp huyện
                      Địa điểm: xã Định Hiệp
*Thứ Tư ( ngày 11/9/2019)
Sáng  8 giờ 00
                     1. Đ/c Tạ Tấn Tuấn: Dự Hội nghị tổng kết công tác thanh tra
                       Địa điểm: Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương
                     2. Đ/c Phạm Bích Ngọc: làm việc tại cơ quan
                     3. Đ/c Nguyễn Thế Hùng : Kiểm tra công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia
                      Địa điểm: trường TH An Lập
Chiều 14 giờ 00
                Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo: làm việc tại cơ quan
*Thứ Năm ( ngày 12/9/2019)
Sáng 8 giờ 00
                1. Đ/c Tạ Tấn Tuấn, Phạm Bích Ngọc: Dự tổng kết cấp học mầm non năm học
                      2018-2019; triển khai phương hướng nhiệm vụ NH 2019-2020
                      Địa điểm: Hội trường Khối Giáo dục
                     3. Đ/c Nguyễn Thế Hùng: làm việc tại cơ quan
Chiều 14 giờ 00
                    1. Đ/c Tạ Tấn Tuấn: dự họp HĐSP và làm việc với BGH trường THCS Long Hòa
                      Địa điểm: Trường THCS Long Hòa
                    2. Đ/c Nguyễn Thế Hùng: dự họp thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát tình
                      hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa                            bàn huyện
                      Địa điểm: Phòng họp 1 ủy ban
                     3. Đ/c Phạm Bích Ngọc: làm việc tại cơ quan
*Thứ Sáu ( ngày 13/9/2019)
 Sáng 8 giờ 00
                1. Đ/c Tạ Tấn Tuấn, Nguyễn Thế Hùng: Dự tổng kết cấp họcTiểu học năm học
                      2018-2019; triển khai phương hướng nhiệm vụ NH 2019-2020
                      Địa điểm: Hội trường Khối Giáo dục
                      3. Đ/c Phạm Bích Ngọc: làm việc tại cơ quan
Chiều 14 giờ 00:
                      1. Đ/c Tạ Tấn Tuấn: làm việc tại cơ quan
                      2. Đ/c Phạm Bích Ngọc: Dự làm việc với lãnh đạo Công ty TNHHMTVCS Dầu
                        Tiếng thống nhất quy hoạch sử dụng đất của Công ty
                        Địa điểm: Phòng họp A Công ty cao su
                      3. Đ/c Nguyễn Thế Hùng: dự hội nghị tổng kết công tác Đoàn- Đội
                        Địa điểm: Nhà thiếu nhi huyện
 

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây