Lịch làm việc tuần 9 /2020 từ ngày 17-21/02/2020

*Thứ Hai ( ngày 17/02/2020)
8 giờ 00:
                 1. Đ/c Tạ Tấn Tuấn: dự họp tổng kết công tác xây dựng cơ bản năm 2019
                  Địa điểm: Phòng họp 1 ủy ban
                 2. Đ/c Nguyễn Thế Hùng, Phạm Bích Ngọc: làm việc tại cơ quan
Chiều 14 giờ:
                1. Đ/c Phạm Bích Ngọc: dự họp Hội đồng thẩm định chỉ số cải cách thủ tục hành
                 chính

                 Địa điểm: phòng họp 1 ủy ban
*Thứ Ba ( ngày 18/02/2020)
Sáng 8 giờ 00
                 Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo: duyệt biên chế năm học 2020-2021
                 GDMN + THCS ( cả ngày)
           Địa điểm: Hội trường Khối Giáo dục
*Thứ Tư ( ngày 19/02/2020)
Sáng 8 giờ 00
                 1. Đ/c Tạ Tấn Tuấn: họp UBND huyện thông qua báo cáo tháng 02/2020
                  Địa điểm: phòng họp 1 ủy ban
                  2. Đ/c Nguyễn Thế Hùng: duyệt biên chế năm học 2020-2021 cấp Tiểu học
              Địa điểm: Hội trường Khối Giáo dục
                  3. Đ/c Phạm Bích Ngọc: làm việc tại cơ quan
Chiều 14 giờ 00
                  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo: Họp xét thuyên chuyển ngoài huyện, ngoài
                   tỉnh

                  Địa điểm: Hội trường Khối Giáo dục
*Thứ Năm ( ngày 20/02/2020)
Sáng 7 giờ 30
              1. Đ/c Tạ Tấn Tuấn: dự họp tiếp đoàn kiểm tra ở xã Minh tân
                     Địa điểm: UBND xã Minh Tân
                    2. Đ/c Nguyễn Thế Hùng, Phạm Bích Ngọc: làm việc tại cơ quan
Chiều 14 giờ 00:
                    1. Đ/c Tạ Tấn Tuấn: Họp xét thi đua khối phòng ban
                     Địa điểm: hội trường Khối giáo dục
*Thứ Sáu ( ngày 21/02/2020)
Sáng 8 giờ 00
                1. Đ/c Tạ Tấn Tuấn: Kiểm tra tình hình phòng chống dịch bệnh
                      Địa điểm: các trường trong huyện
                      2. Đ/c Nguyễn Thế Hùng: kiểm tra trường đạt chuẩn Quốc gia – Kiểm định chất
                      lượng giáo dục
                      Địa điểm: Trường TH Bến Súc
                     3. Đ/c Phạm Bích Ngọc: dự tiếp đoàn giám sát của HĐND tỉnh về thực hiện chính
                     sách an sinh xã hội giai đoạn 2016-2020
                      Địa điểm: Phòng họp 1 ủy ban
Chiều 14 giờ 00:
                       Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo: làm việc tại cơ quan
 

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây