Lãnh đạo
Email:dautieng@sgdbinhduong.edu.vn
Điện thoại:0650.3.561159
Số fax:0650.3.561159
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Tạ Tấn Tuấn
Điện thoại:0908727601
0650.3561278
Email: tuantt@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Trưởng Phòng
Đại học Sư phạm
Tạ Tấn Tuấn
2 Nguyễn Thế Hùng
Điện thoại:
0650.3561278
Email: hungnt@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Phó Trưởng phòng
Đại học Sư phạm
Nguyễn Thế Hùng
3 Phạm Bích Ngọc
Điện thoại:
0650.3561.278
Email: ngocpb@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Phó Trưởng Phòng
Đại học
Phạm Bích Ngọc
Bộ phận Tổ Chức Cán Bộ
Email:montv@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Điện thoại:0650.3521059
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Thượng Văn Mọn
Điện thoại:0985428381
0650.3521059
Email: montv@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Trưởng bộ phận
Chủ tịch Công Đoàn Văn phòng
Đại học Sư phạm
Thượng Văn Mọn
2 Lê Minh Trí
Điện thoại:0972959101
0650.3521059
Email: trilm@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Chuyên viên
Cao đẳng Sư phạm
Lê Minh Trí
Bộ phận Tài chính
Email:hongdtt@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Điện thoại:0650.3561278
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Dương Thị Thu Hồng
Điện thoại:0933909448
0650.3561159
Email: hongdtt@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Kế toán trưởng
TC
Dương Thị Thu Hồng
2 Lê Trường Giang
Điện thoại:0916072939
0650.3561159
Email: gianglt@dt.sgdbinhdsuong.edu.vn
Kế toán viên
Đại học kinh tế
Lê Trường Giang
3 Dương Thị Thùy Dung
Điện thoại:
0650.3561.159
Email: dungdttt@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Kế toán
Đại học
Dương Thị Thùy Dung
Bộ phận Chuyên môn Mầm non
Email:mamnon@tptdm.edu.vn
Điện thoại:0650.3.855.788
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Xuân Nữ
Điện thoại:
0650.3561.278
Email: nuntx@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Chuyên viên
Đại học
Nguyễn Thị Xuân Nữ
2 Nguyễn Thị Phương Lan
Điện thoại:
0650.3561.278
Email: lanntp@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Chuyên viên
Cao đẳng
Nguyễn Thị Phương Lan
3 Nguyễn Thị Hiếu
Điện thoại:
0274.3561.278
Email: hieunt@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Chuyên viên
Đại học
Nguyễn Thị Hiếu
Bộ phận Chuyên môn Tiểu học
Email:tieuhoc@tptdm.edu.vn
Điện thoại:0650.3.855.788
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Huỳnh Anh Vũ
Điện thoại:
02743.561.278
Email: vuha@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Chuyên viên
Đại học Tiểu học
Huỳnh Anh Vũ
2 Đào Thị Hương
Điện thoại:
02743.561.278
Email: huongdt@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Chuyên viên
Đại học Tiểu học
Đào Thị Hương
Bộ phận Chuyên môn Trung học cơ sở
Email:ducdh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Điện thoại:0650.3561.278
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đặng Hoàng Đức
Điện thoại:0908.727.602
02743.561.278
Email: ducdh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Chuyên viên
Đại học
Đặng Hoàng Đức
2 Phạm Thị Tâm
Điện thoại:0945.935.351
02743.561.278
Email: tampt@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Chuyên viên
Đại học
Phạm Thị Tâm
3 Lê Đức Độ
Điện thoại:
02743.561.278
Email: dold@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Chuyên viên
Đại học Anh Văn
Lê Đức Độ
Bộ phận Văn thư
Email:lynhphb@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Điện thoại:0650.3561159
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Huỳnh Băng Lynh
Điện thoại:01693966908
0650.3561159
Email: lynhphb@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Chuyên viên Phạm Huỳnh Băng Lynh
Bộ phận Xây dựng Cơ bản
Email:tamdv@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Điện thoại:0650.3521059
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đỗ Văn Tâm
Điện thoại:
0650.3561.159
Email: tamdv@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Chuyên viên
Đại học
Đỗ Văn Tâm
Bộ phận Đoàn Đội
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Xuân Trường
Điện thoại:
0650.3561.278
Email: truongnx@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Chuyên viên Nguyễn Xuân Trường
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây