Cổng thành phần

Danh sách địa chỉ website trường công lập trực thuộc Phòng giáo dục

18 Trường mần non, PGD Dầu Tiếng

STT TRƯỜNG ĐỊA CHỈ WEBSITE
1 Mầm non 13/3 http://mn133.dautieng.edu.vn
2 Mầm non Hướng Dương http://mnhuongduong.dautieng.edu.vn
3 Mầm non Long Hòa http://mnlonghoa.dautieng.edu.vn
4 Mầm non Sơn Ca http://mnsonca.dautieng.edu.vn
5 Mầm non Thanh Tân http://mnthanhtan.dautieng.edu.vn
6 Mầm non Tuổi Thơ http://mntuoitho.dautieng.edu.vn
7 Trường Mầm non Định Hiệp http://mndinhhiep.dautieng.edu.vn
8 Trường Mầm non Hoa Mai http://mnhoamai.dautieng.edu.vn
9 Trường Mầm non Họa Mi http://mnhoami.dautieng.edu.vn
10 Trường Mầm Non Thanh An http://mnthanhan.dautieng.edu.vn
11 Trường Mẫu giáo An Lập http://mganlap.dautieng.edu.vn
12 Trường Mẫu giáo Định An http://mgdinhan.dautieng.edu.vn
13 Trường Mẫu giáo Định Thành http://mgdinhthanh.dautieng.edu.vn
14 Trường Mẫu giáo Hoa Cúc http://mghoacuc.dautieng.edu.vn
15 Trường Mẫu giáo Long Tân http://mglongtan.dautieng.edu.vn
16 Trường Mẫu giáo Minh Tân http://mgminhtan.dautieng.edu.vn
17 Trường Mẫu giáo Minh Thạnh http://mgminhthanh.dautieng.edu.vn
18 Trường Mẫu giáo Thanh Tuyền http://mgthanhtuyen.dautieng.edu.vn

17 Trường cấp 1, PGD Dầu Tiếng

STT TRƯỜNG ĐỊA CHỈ WEBSITE
1 Trường Tiểu học An Lập http://thanlap.dautieng.edu.vn
2 Trường Tiểu học Bến Súc http://thbensuc.dautieng.edu.vn
3 Trường Tiểu học Dầu Tiếng http://thdautieng.dautieng.edu.vn
4 Trường Tiểu học Định An http://thdinhan.dautieng.edu.vn
5 Trường Tiểu học Định Hiệp http://thdinhhiep.dautieng.edu.vn
6 Trường Tiểu học Định Phước http://thdinhphuoc.dautieng.edu.vn
7 Trường Tiểu học Định Thành http://thdinhthanh.dautieng.edu.vn
8 Trường Tiểu học Hoà Lộc http://thhoaloc.dautieng.edu.vn
9 Trường Tiểu học Long Hoà http://thlonghoa.dautieng.edu.vn
10 Trường Tiểu học Long Tân http://thlongtan.dautieng.edu.vn
11 Trường Tiểu học Minh Hoà http://thminhhoa.dautieng.edu.vn
12 Trường Tiểu học Minh Tân http://thminhtan.dautieng.edu.vn
13 Trường Tiểu học Minh Thạnh http://thminhthanh.dautieng.edu.vn
14 Trường Tiểu học Ngô Quyền http://thngoquyen.dautieng.edu.vn
15 Trường Tiểu học Thanh An http://ththanhan.dautieng.edu.vn
16 Trường Tiểu học Thanh Tân http://ththanhtan.dautieng.edu.vn
17 Trường Tiểu học Thanh Tuyền http://ththanhtuyen.dautieng.edu.vn

8 Trường cấp 2, PGD Dầu Tiếng

STT TRƯỜNG ĐỊA CHỈ WEBSITE
1 Trường THCS An Lập http://thcsanlap.dautieng.edu.vn
2 Trường THCS Định An http://thcsdinhan.dautieng.edu.vn
3 Trường THCS Định Hiệp http://thcsdinhhiep.dautieng.edu.vn
4 Trường THCS Long Hoà http://thcslonghoa.dautieng.edu.vn
5 Trường THCS Minh Tân http://thcsminhtan.dautieng.edu.vn
6 Trường THCS Minh Thạnh http://thcsminhthanh.dautieng.edu.vn
7 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm http://thcsnguyenbinhkhiem.dautieng.edu.vn
8 Trường THCS Thanh An http://thcsthanhan.com
Tỉnh Bình Dương
Huyện Dầu Tiếng
logo-4
logo-1
logo-2
Liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây