Sử Dụng Phím Shift

Chào mừng quý thầy cô về dự giờ
MÔN TIN HỌC KHỐI 5
Giáo viên : Lê Thị Thanh Phương
Thứ tư, ngày 6 tháng 11 năm 2013
Tin học
Thế nào là một từ đơn giản?
Từ đơn giản là từ gồm một hai hoặc ba chữ cái.
KIỂM TRA BÀI CŨ
Để gõ một từ em làm thế nào?
Em gõ từng chữ cái theo đúng trật tự của nó.
Giữa hai từ gõ cách nhau mấy dấu cách?
Giữa hai từ gõ cách nhau một dấu cách.
Bài: GÕ TỪ ĐƠN GIẢN
KIỂM TRA BÀI CŨ
1. Hãy chỉ ra biểu tượng của phần mềm Mario trong các biểu tượng dưới đây?

A. B. C.
Thứ tư, ngày 6 tháng 11 năm 2013
* Học sinh trao đổi nhóm đôi *
Nội dung: Quan sát và tìm ra vị trí các phím Shift trên bàn phím
Tin học
Bài 3: Sử dụng phím Shift
Bài 3: Sử dụng phím Shift
= Shift +
Tin học
Vị trí phím Shift trên bàn phím
Thứ tư, ngày 6 tháng 11 năm 2013
Bài 3: Sử dụng phím Shift
= Shift +
Tin học
Trên bàn phím có mấy phím Shift?
Trên bàn phím có hai phím Shift.
SGK - 46
Thứ tư, ngày 6 tháng 11 năm 2013
Bài 3: Sử dụng phím Shift
= Shift +
Thứ tư ngày 6 tháng 11 năm 2013
Tin học
Hai phím Shift nằm ở hàng phím nào?
Hai phím Shift nằm ở hàng phím dưới.
Bài 3: Sử dụng phím Shift
= Shift +
Thứ tư ngày 6 tháng 11 năm 2013
Tin học
Ngón tay nào phụ trách gõ phím shift?
Do hai ngón út phụ trách.
Bài 3: Sử dụng phím Shift
= Shift +
Tin học
Phím shift dùng để làm gì?
Dùng để gõ chữ in hoa hoặc kí hiệu trên của những phím có hai ký hiệu.
Thứ tư, ngày 6 tháng 11 năm 2013
1. Cách gõ
Shift
Shift
O
E
Bài 3: Sử dụng phím Shift
Tin học
Thứ tư, ngày 6 tháng 11 năm 2013
Bài 3: Sử dụng phím Shift
1. Cách gõ
Thứ tư ngày 6 tháng 11 năm 2013
!
1
! =
@
2
Shift +
Shift +
@ =
Tin học
Shift
Shift
Bài 3: Sử dụng phím Shift
1. Cách gõ
Chú ý:
Việc gõ đồng thời hai phím cùng một lúc được gọi là gõ tổ hợp phím
Nếu gõ nhiều chữ in hoa liền nhau bằng một tay, ta nhấn giữ phím Shift đến khi gõ xong.
Ví dụ: FAST = Shift + F+A+S+T
Tin học
Thứ tư ngày 6 tháng 11 năm 2013
Bài 3: Sử dụng phím Shift
1. Cách gõ
2. Luyện gõ với phần mềm Mario
Tin học
Thứ tư ngày 6 tháng 11 năm 2013
Để khởi động phần mềm Mario ta nháy đúp chuột
vào biểu tượng
Vào Lessons/ All keyboard/ khung 2
THỰC HÀNH
LUYỆN GÕ VỚI PHẦN MỀM MARIO
Tin Học
Bài 3: Sử dụng phím Shift
Thứ tư, ngày 6 tháng 11 năm 2013
Trò chơi:
GIẢI Ô CHỮ
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Cõu 1
Cõu 2
Cõu 3
Cõu 4
Cõu 5
Cõu 6
Ô chữ trong trò chơi hôm nay gồm 15 chữ cái. Để giải được ô chữ này thì chúng ta phải giải đáp được 6 câu hỏi, sau mỗi câu trả lời đúng sẽ xuất hiện một từ mà trong đó có chứa các chữ cái có trong ô chữ. Mỗi nhóm chọn 2 câu hỏi. Nếu nhóm nào không trả lời đựợc hoặc trả lời sai thì quyền trả lời dành cho nhóm khác. Mỗi câu trả lời đúng đựơc 10 điểm. Nhóm nào giải đựợc ô chữ khi chưa lật hết các chữ cái sẽ đựơc cộng thêm 20 điểm.
TRÒ CHƠI
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Câu 1
Caõu 2
Caõu 3
Caõu 4
Caõu 5
Caõu 6
Hai phím nằm ở hai
đầu của hàng phím
dưới là hai phím gì?
?
?
?
?
?
S
H
I
F
T
?
S
H
H
I
I
S
T
F
TRÒ CHƠI
S
S
H
H
I
T
1
S
H
I
F
T
Caõu 2
Caõu 3
Câu4
Caõu 5
Caõu 6
Vieäc goõ hai phím
cuøng moät luùc ñöôïc
goïi laø gì?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
T

H

P
P
H
Í
M
P
?
Í
M
F
TRÒ CHƠI
1
2
S
S
H
I
F
T
T

H

P
P
Í
H
M
?
?
?
?
?
H
P
Í
M
S
H
I
F
T
hoaït ñoäng 1
cuûa baøi 2 trang
44(SGK) laø gì
Caõu 3
?
?
?
?
G
Õ
T

G
Ư
3
Caõu 4
Caõu 5
Caõu 6
TRÒ CHƠI
S
?
?
?
Ư
P
H
Í
M
S
G
H
I
F
T
S
H
I
F
T
1
T

H

P
P
H
Í
M
2
G
Õ
T
Ư
3
Caõu 4
Phím chöõ thöù 7
cuûa haøng phím
treân laø phím gì?
Caõu 5
Caõu 6
?
4
U
U
TRÒ CHƠI
S
Ư
?
?
U
G
P
H
Í
M
S
H
I
F
T
S
H
I
F
T
T

H

P
P
H
Í
M
1
2
3
G
Õ
T

4
U
Caõu 5
Phần mềm nào
Dùng để soạn thảo
?
?
?
?
5
W
D
R
O
D
Caõu 6
TRÒ CHƠI
S
Ư
U
D
?
G
P
H
Í
M
S
H
I
F
T
S
H
I
F
T
T

H

P
P
H
Í
M
G
Õ
T

U
W
O
R
D
1
2
3
4
5
Caõu 6
Phần mềm nào
dùng để vẽ?
6
?
?
?
?
?
P
A
I
N
T
N
TRÒ CHƠI
S

D

N
G
P
H
Í
M
S
H
I
F
T
Kết quả trò chơi
S
H
I
F
T
T

H

P
P
H
Í
M
G
Õ
T

U
W
O
R
D
P
A
I
N
T
1
2
3
4
5
6
DẶN DÒ
Bài 3: Sử dụng phím Shift
Tin học
Về nhà học thuộc cách sử dụng phím Shift.
Thực hành sử dụng phím Shift.
Thứ tư, ngày 6 tháng 11 năm 2013
Giáo viên : Lê Thị Thanh Phương
Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô giáo
Chỳc cỏc em h?c sinh h?c gi?i cham ngoan !
Chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ !
  Thông tin chi tiết
Tên file:
Sử Dụng Phím Shift
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Lê Thị Thanh Phương (thanhphuong1091@zing.vn)
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Tin học
Gửi lên:
12/11/2013 16:23
Cập nhật:
12/07/2020 07:04
Người gửi:
lethithanhphuong
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
3.40 KB
Xem:
232
Tải về:
34
  Tải về
Từ site Phòng Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Tìm kiếm tài nguyên

Tỉnh Bình Dương
Huyện Dầu Tiếng
logo-4
logo-1
logo-2
Liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây