Đề cương ôn tập HK II

ÔN TẬP HK II TIN HỌC 8 NĂM HỌC 2012-2013
--------------------------------------------------
I./ TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Vòng lặp sau thực hiện bao nhiêu lần lặp:
For i := 1 to 5 do a := a + 1;
A. 3 lần. B. 4 lần. C. 5 lần. D. 6 lần.

Câu 2: Vòng lặp sau cho kết quả S bằng bao nhiêu:
S := 0; For i := 1 to 4 do S := S + 2;
A. S = 8 B. S = 10 C. S = 12 D. S = 14

Câu 3: Vòng lặp sau cho kết quả S bằng bao nhiêu:
S := 1; For i := 1 to 3 do S := S * 2;
A. S = 6 B. S = 8 C. S = 10 D. S = 12

Câu 4: Số lần lặp được tính như thế nào?
A. Giá trị đầu – giá trị cuối B. Giá trị đầu – giá trị cuối + 1
C. Giá trị cuối – giá trị đầu D. Giá trị cuối – giá trị đầu + 1

Câu 5: Trong câu lệnh lặp, kiểu dữ liệu của biến đếm là:
A. Real B. String C. Integer D. Char
Câu 6: Câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước bắt đầu bằng từ khóa:
A. For B. While C. If D. Var

Câu 7: Vòng lặp sau cho kết quả bằng bao nhiêu:
i := 0; T := 0;
While i begin T := T + 1; i := i + 1; end;
A. T = 2 B. T = 3 C. T = 4 D. T = 5

Câu 8: Từ khóa nào sau đây dùng để khai báo biến:
A. Uses B. Begin C. Var D. Writeln

Câu 9: Khai báo biến kiểu mảng nào sau đây là hợp lệ:
A. Var A, B: array[1..50] of integer; B. Var A, B: array[1..N] of real;
C. Var A: array[100..1] of integer; D. Var B: array[1.5..10.5] of real;

Câu 10: Tổ hợp phím nào dùng để lưu tệp?
A. Ctrl + P B. Ctrl + S C. Ctrl + N D. Câu a,b,c đều sai.

Câu 11: Trong câu lệnh While...do, nếu điều kiện đúng thì:
A. Tiếp tục vòng lặp B. Vòng lặp vô tận
C. Lặp 10 lần D. Thoát khỏi vòng lặpCâu 12: Câu lệnh sau đây cho kết quả như thế nào? For i:=1 to 10 do Writeln(‘A’);
A. In dãy số từ 10 đến 1 ra màn hình B. In dãy số từ 1 đến 10 ra màn hình
C. In 20 ký tự A ra màn hình D. In 10 ký tự A ra màn hình

Câu 13: Trong câu lệnh For ... do, biến đếm của câu lệnh tăng lên bao nhiêu sau mỗi lần lặp?
A. 1 B. 4 C. 2 D. 3
Câu 14: Cú pháp câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước:
A. For ... to... do
B. For:= to do ;
C. For ... do
D. For := to do ;

Câu 15: Chọn phát biểu đúng:
A. Lặp vô hạn lần có thể xảy ra ở câu lệnh lặp với số lần biết trước
B. Lặp vô hạn lần là lặp 1000 lần
C. Lặp vô hạn lần có thể xảy ra ở câu lệnh điều kiện
D. Lặp vô hạn lần có thể xảy ra ở câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước

Câu 16: Cho biết số lần lặp của câu lệnh sau? For i:=1 to 20 do....
A. 21 B. 19 C. 20 D. 22

Câu 17: Chọn câu lệnh đúng:
A. x:=1; while x:= 10 do x:=x+5; B. x:=1; while x> 10 do x:=x+5;
C. x:=1; while x
  Thông tin chi tiết
Tên file:
Đề cương ôn tập HK II
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Nguyễn Mạnh Cường (nguyenmanhcuong.thcsminhthanh@gmail.com)
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Tin học 8
Gửi lên:
12/04/2014 21:02
Cập nhật:
17/02/2020 20:57
Người gửi:
nguyenmanhcuong
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
71.50 KB
Xem:
556
Tải về:
189
  Tải về
Từ site Phòng Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Tìm kiếm tài nguyên

Liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây