quy cheCĐGD DẦU TIẾNG               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS TH THANH AN         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                  Thanh An, ngày 10 tháng 10 năm 2013
                                                          QUI CHẾ LÀM VIỆC
ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TH THANH AN
NHIỆM KỲ: 2012 – 2015
 - Căn cứ vào điều lệ Công đoàn Việt Nam qui định chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra Công đoàn;
- Căn cứ Nghị quyết Đai hội Công đoàn Trường Tiểu học Thanh An về công tác của Ủy ban kiểm tra Công đoàn;
- Ủy ban kiểm tra Công đoàn trường TH Thanh An tu chỉnh quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Công đoàn trường nhiệm kỳ 2012 – 2015 như sau,
I/ TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA UBKT CĐ TRƯỜNG
1/ Tổ chức và thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra qui định trong điều lệ Công đoàn Việt Nam
2/ Trong mỗi kỳ họp, Ủy ban kiểm tra Công đoàn có trách nhiệm:
- Thảo luận và quyết định chủ trương, chương trình hoạt động của Ủy ban kiểm tra.
- Thảo luận và quyết định nội dung báo cáo của Ủy ban kiểm tra để trình lên Ban chấp hành.
- Kiến nghị, đề xuất với BCH các vấn đề có liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ nhiệm vụ, quyền hạn.
3/ Kiểm tra việc giám sát quản lý tài chính, tài sản và quỹ đoàn phí, quỹ tự có Công đoàn.
4/ Kiểm tra việc chấp hành điều lệ Công đoàn Việt Nam và thực hiện Nghị quyết của Công đoàn.
5/ Bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ công tác kiểm tra CĐ cho các thành viên trong Ủy ban kiểm tra CĐ trường.
6/ Sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm về công tác kiểm tra và giải quyết khiếu tố trong công đoàn viên.
- Có quyền kiến nghị với Ban chấp hành những biện pháp sửa chữa thiếu sót, và hướng khắc phục trong quản lý tài chính, tài chính công đoàn. Yêu cầu Ban chấp hành chỉ đạo giải quyết đơn khiếu tố đúng chế độ chính sách và đảm bảo thời gian.
II / TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC THÀNH VIÊN ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN:
1/ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra là người có trách nhiệm:
-Thay mặt Ủy ban kiểm tra tổ chức, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động cụ thể của Ủy ban kiểm tra Công đoàn.
- Nghiêm cứu của chủ trương, chính sách, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng-nhà nước và Công đoàn cấp trên để vận dụng vào thực tiển của Ủy ban kiểm tra Công đoàn.
2/ Các thành viên của Ủy ban kiểm tra Công đoàn:
Thực hiện trách nhiệm theo quy chế của tập thể.
III/ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN:
-         Ủy ban kiểm tra Công đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ.
-         Ủy ban kiểm tra có kế hoạch kiểm tra:
-         Tài chính của Công đoàn trường                                 :2 lần / năm
-         Kiểm tra hoạt động Công đoàn                                    :2 lần /năm
-         Kiểm tra việc thực hiện các chế dộ chính sách            :2 lần / năm
-         Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch                                 :2 lần /năm
-         Kiểm tra việc thực hiện điều lệ Công đoàn Việt Nam  :2 lần /năm
-         Thực hiện thông tin báo cáo theo quy định.
-         Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra chịu trách nhiệm tổ chức, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy chế.
    
TM. BCH CÔNG ĐOÀN                                             TM. UBKT CÔNG ĐOÀN
       CHỦ TỊCH                                                                      CHỦ NHIỆM
 
  Nguyễn Đức Hoàn Nguyễn Thị Kiều Chinh                    
                                                                                                                          

  Thông tin chi tiết
Tên file:
quy che
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Nguyễn Đức Hoàn (hoanndththanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn)
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Tiếng Anh
Gửi lên:
19/03/2014 10:25
Cập nhật:
26/08/2019 05:44
Người gửi:
nguyenduchoan
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
41.00 KB
Xem:
221
Tải về:
8
  Tải về
Từ site Phòng Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Tìm kiếm tài nguyên

Liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây