TIẾNG ANH LỚP 1

Dau Tieng District -Education Department.
Minh Hoa Primary School
Class : 1
Full name :________________ ____________________


SECOND - TERM
TEST
Subject: English.
Time : 35 minutes

Mark (s)


I)Circle the answer. (Khoanh tròn câu trả lời đúng) (2pts) :
1/ How are you ?
I’m fine .Thank you.
I’m John.
2/ What color is this ?
It’s black. (
It’s a bag.

3/ What’s this ?
Yes, it is.
It’s a pen.
4/ Is this a book ?
It’s a pen.
No, it is not.

II) Look and circle the answer a or b Xem tranh và khoanh tròn a hoặc b) (1,5pts ) :
1/ a.sit down.
b. look at the board.

2/ a. Put your book away.
b. Raise your hand.

3/ a. Open your book.
b. Close your book.

4/ a. Stand up.
b. Sit down.

5/a.Is this a book ? Yes, it is .
b.Is this a pencil ? Yes, it is.
6/ a. It’s a chair.
b. It’s a ruler.IV)Fill the given words in the blanks. Điền từ cho sẵn vào chỗ trống( 1,5pts ) :1/ What is your …………… ?
2/ ……………name is Andy.
3/ What ………………this ?
4/ It’s a ……………
5/ What ……………is this ?
6/ It’s a ……………pencil.
V) Match the question with the right answer. (Ghép câu hỏi và câu trả lời cho đúng) ( 2,5 pts ) :
1/ What’s your name ?
2/ How are you ?
3/ What’s this ?
4/ Is this a ruler ?
5/ What color is this ?
It’s a desk.
It’s blue.
Yes, it is.
My name is Lan.
I’m fine. Thank you.


1/_____ 2/______ 3/_______ 4/_______ 5/_______
VI) Điền A, B hoặc C vào ô trống ( 2,5 đ ) :


1/ 2/

3/


5/


4/ĐÁP ÁN
1
I)Circle the answer. (Khoanh tròn câu trả lời đúng) (2pts) :
1/ How are you ?
a.I’m fine .Thank you.
b.I’m John.
2/ What color is this ?
a.It’s black. (
b.It’s a bag.

3/ What’s this ?
a.Yes, it is.
b.It’s a pen.
4/ Is this a book ?
a.It’s a pen.
b.No, it is not.

II) Look and circle the answer a or b(Xem tranh và khoanh tròn a hoặc b) ( 1,5pts ) :
1/ a.sit down.
b. look at the board.

2/ a. Put your book away.
b. Raise your hand.

3/ a. Open your book.
b. Close your book.

4/ a. Stand up.
b. Sit down.

5/a.Is this a book ? Yes, it is .
b.Is this a pencil ? Yes, it is.
6/ a. It’s a chair.
b. It’s a ruler.IV)Fill the given words in the blanks. Điền từ cho sẵn vào chỗ trống( 1,5pts ) :1/ What is your …name………… ?
2/ …My…………name is Andy.
3/ What …is……………this ?
4/ It’s a …book…
5/ What color………is this ?
6/ It’s a …blue pencil.
V) Match the question with the right answer. (Ghép câu hỏi và câu trả lời cho đúng) ( 2,5 pts ) :
1/ What’s your name ?
2/ How are you ?
3/ What’s this ?
4/ Is this a ruler ?
5/ What color is this ?
a.It’s a desk.
b.It’s blue.
c.Yes, it is.
d.My name is Lan.
e.I’m fine. Thank you.


1/_d____ 2/__e____ 3/__a_____ 4/__c_____ 5/_b______
VI) Điền A, B hoặc
  Thông tin chi tiết
Tên file:
TIẾNG ANH LỚP 1
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Tạ Kim Tiết Lễ (truongminhhoa@yahoo.com)
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Tiếng Anh
Gửi lên:
17/04/2012 18:52
Cập nhật:
03/06/2020 13:20
Người gửi:
truongminhhoa@yahoo.com
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
539.50 KB
Xem:
1966
Tải về:
1690
  Tải về
Từ site Phòng Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Tìm kiếm tài nguyên

Liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây