TIẾNG ANH LỚP 2

Dau Tieng District- Education Department.
Minh Hoa Primary School.
Class : 2
Full name :________________ ____________________


SECOND - TERM
TEST
Subject: English.
Time : 35 minutes

Mark (s)


I/ CIRCLE THE CORRECT ANSWER: (khoanh tròn đáp án đúng) (2pts)
1/ ____________to sleep.
A.go B.is C.she
2/Go _________the door.
A.to B.is C.are
3/Make_______circle.
A.an B.a C.are

4/ Who’s______________? Mother

A.She B.he

II/ C ONNECT: nối (3pts)
1. do homework.

2. Watch TV.

3. come here

4. Draw a picture

5. tall

6. short


a. xem ti vi

b. cao

c. vẽ tranh

d. đến đây

e. thấp

f. làm bài tậpIII- Fill in the blanks: (từ thích hợp điền vào khoảng trống) (2 pts )
1-
A-Happy ……………………., Hoa.
B-Thank you.
A-How …………. are you?
B- I’m ……………….. year old
A-This is ………….. you.
B- Thanks.

a- What can you do?
I can fly a …………..
b- What is it ?
- It’s a ………………
c- Is it round?
- No, it isn’t. It’s ……………..
d- What color are they?
- They ………… green.
IV- Choose the correct answer: (câu trả lời đúng) (1pt)
1- How old are you ? a- I’m fine. Thank you.

b- I’m six years old.
2- What can you do? a- I can play with a yo-yo.

b. I can ride a bicycle.

3- What is this? a- It’s a car.

b- It’s a puzzle.

4- Is it round? a- Yes, it is.

b- No, it isn’t. It’s square.
V- Look at the pictures and write the answers: (nhìn tranh viết câu trả lời) (2pts)

1- What can you do? 1

I can ………………………………….

2- What is this ? 2

It’s ……………………………………….3- Is it a kite? 3
No, it isn’t. It’s ………………………………4- Is it a dog ? 4

No, …………………………..
Dau Tieng District- Education Department.
Minh Hoa Primary School.
Class : 2
Full name :________________ ____________________


SECOND - TERM
TEST
Subject: English.
Time : 35 minutes

Mark (s)

ĐÁP ÁN LỚP 2
I/ CIRCLE THE CORRECT ANSWER: (khoanh tròn đáp án đúng) (2pts)
1/ ____________to sleep.
A.go B.is C.she
2/Go _________the door.
A.to B.is C.are
3/Make_______circle.
A.an B.a C.are

4/ Who’s______________? Mother

A.She B.he

II/ C ONNECT: nối (3pts)
1 do homework.

2.Watch TV.

3.come here

4.Draw a picture

5.tall

6.short


a.xem ti vi

b.cao

c.vẽ tranh

d.đến đây

e.thấp

f.làm bài tậpIII/ Fill in the blanks: (từ thích hợp điền vào khoảng trống) (2 pts )
1-
A-Happy …birthday…, Hoa.
B-Thank you.
A-How old are you?
B- I’m seven year old
A-This is for you.
B- Thanks.

a- What can you do?
I can fly a kite
b- What is it ?
- It’s a doll.
c- Is it round?
- No, it isn’t. It’s square.
d- What color are they?
- They are
  Thông tin chi tiết
Tên file:
TIẾNG ANH LỚP 2
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Tạ Kim Tiết Lễ (truongminhhoa@yahoo.com)
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Tiếng Anh
Gửi lên:
17/04/2012 18:53
Cập nhật:
14/10/2019 09:06
Người gửi:
truongminhhoa@yahoo.com
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
1.10 KB
Xem:
1586
Tải về:
1364
  Tải về
Từ site Phòng Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Tìm kiếm tài nguyên

Liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây