Bản tự kiểm Trung ương 4

Thứ ba - 27/11/2012 06:15
Bản tự kiểm Trung ương 4

ĐẢNG BỘ XÃ AN LẬP                                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG TH AN LẬP                 An Lập, ngày 22 tháng 11  năm 2012

                                         

 

BẢN KIỂM ĐIỂM

Tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết

Trung ương 4 (khoá XI)

“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

 

 

 

Tôi tên: Lê Thanh Trinh; sinh năm 1979

Sinh hoạt Đảng tại chi bộ Trường TH An Lập  trực thuộc Đảng bộ xã An Lập

Chức vụ: P.Hiệu trưởng – CTCĐCS

Đơn vị công tác: Trường TH An Lập

Ngày vào đảng: 31/08/2011

Thực hiện Công văn số 955-CV/TU, ngày 31/8/2012 của Tỉnh uỷ Bình Dương về một số vấn đề cần lưu ý khi tiến hành kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI).

Thực hiện Kế hoạch số 86-KH/ĐU, ngày 21/6/2012 của Ban Thường vụ Đảng uỷ xã về việc thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)

Được sự giúp đỡ giáo dục của Chi bộ Trường TH An Lập, ngày 31/08/2010, tôi vinh dự được kết nạp chính thức vào Đảng cộng sản Việt Nam. Từ ngày 31/ 08/2010 Tôi được phân công là giáo viên dạy lớp, từ tháng 10/ 2011 đến nay Tôi được phân công là P.Hiệu trưởng – CTCĐCS qua các nhiệm vụ được phân công, bản thân tôi luôn hoàn thành với tinh thần trách nhiệm cao. Sau khi được học tập, nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” . Qua thực tế công tác tại đơn vị trong những năm qua. Bản thân tôi kiểm điểm tự phê bình và phê bình như sau:

I. TỰ ĐÁNH GIÁ, KIỂM ĐIỂM:

1. Kiểm điểm tự phê bình và phê bình về tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên:

* Ưu điểm:

Tôi luôn có quan điểm chính trị vững vàng, kiên định với mục đích lý tưởng của Đảng. Bản thân chấp hành đúng theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ gìn sự thống nhất ý chí, hành động và sự đoàn kết trong Đảng. Không phụ hoạ với những biểu hiện nói trái, làm trái đường lối, quan điểm của Đảng. Không làm những việc mà pháp luật không cho phép, những việc làm ảnh hưởng đến uy tín của người cán bộ, đảng viên.

Luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức. Luôn là tấm gương sáng để học sinh noi theo thực hiện cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Nghiêm túc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực hàng ngày như tiết kiệm trong sử dụng văn phòng phẩm, điện, nước, không sử dụng máy cơ quan vào mục đích riêng, không tham ô, lãng phí, không tiếp tay hoặc bao che cho người thân làm trái những quy định của pháp luật… Đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, luôn đóng góp trung thực cho đồng chí, đồng nghiệp. Không lợi dụng chức vụ được giao để vay mượn tiền, tài sản của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tôi thường xuyên vận động cán bộ giáo viên, công nhân viên trong đơn vị cũng như người thân trong gia đình, nhân dân nơi cư trú nói và làm theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương. Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập cá nhân; kê khai phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên hàng năm.

Tham gia đầy đủ các lớp học tập Nghị quyết của Đảng bộ xã triệu tập, tự nghiên cứu học tập để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu công việc phụ trách và nhiệm vụ chính trị ở đơn vị và địa phương.

Tôi luôn có ý thức thực hành tiết kiệm và kiên quyết đấu tranh với những hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác. Đồng thời, tôi thực hiện lối sống giản dị, lành mạnh, trung thực, gương mẫu về xây dựng nếp sống văn hóa mới, biết giữ gìn tư cách đạo đức và tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên; không bao che, hách dịch, bè phái, cục bộ cá nhân. Tôn trọng cái đúng, thẳng thắn phê bình những cán bộ, đảng viên chưa tốt, còn làm sai với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Không nóng vội hoặc thiếu ý thức trong công việc.

Tôi tuyệt đối chấp hành việc thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm, thực hiện tốt quy trình phê bình và tự phê bình, thực hiện công việc một cách khách quan, công tâm, chí công vô tư trong sinh hoạt Chi bộ cũng như trong công tác chuyên môn, luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong Đảng cũng như trong cơ quan đơn vị.

*Khuyết điểm:

Với nhiệm vụ được phân công là Phó Hiệu trưởng, được Hiệu trưởng phân công phụ trách chuyên môn đơn vị bản thân tôi còn hạn chế trong công tác dự giờ đồng nghiệp, thanh kiểm tra đồng nghiệp còn hạn chế, chế độ báo cáo các cấp đôi lúc còn chậm. Chất lượng học sinh còn hạn chế.

 *Nguyên nhân hạn chế:

Do công việc đảm nhận còn mới chưa quen, kinh nghiệm chưa sâu trong công tác quản lý.

*Phương hướng khắc phục:

Tăng cường thanh kiểm tra giáo viên trong thời gian tới, học hỏi thêm đồng nghiệp và cấp trên, xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi.

2. Kiểm điểm về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp:

* Ưu điểm:

Với nhiệm vụ được giao là Phó Hiệu trưởng, CTCĐCS được Hiệu trưởng phân công phụ trách chuyên môn và Công đoàn  tôi luôn cố gắng học tập kinh nghiệm từ các đồng nghiệp và rút ra các kinh nghiệm từ thực tiễn trong công tác của bản thân để thực hiện tốt nhiệm vụ cấp trên giao. Luôn quan tâm động viên giúp đỡ đồng nghiệp khi đồng nghiệp gặp khó khăn. Đại diện cho CBGVCNV trong đơn vị đứng ra bênh vực quyền lợi của CBGVCNV khi có yêu cầu.

Trong công tác chuyên môn Tôi phụ trách, đánh giá GVCNV và học sinh  Tôi luôn lấy dân chủ làm gốc công bằng khách quan nhìn nhận đúng vấn đề không độc đoán, bao che, dung túng cho người thân, không bè phái chia rẽ nội bộ cơ quan đơn vị.

Gương mẫu chấp hành và thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy đề ra; nói và làm theo Nghị quyết, đặc biệt trong công tác vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bản thân tôi luôn sẵn sàng chấp hành sự phân công, điều động, bố trí của tổ chức đảng và cấp trên.

Bản thân kiên quyết đấu tranh với những cá nhân, tập thể có biểu hiện sai trái trong công tác, tổ chức.

* Khuyết điểm: Trong công tác phê bình đôi lúc còn chưa mạnh dạn đóng góp cho các đồng chí đồng nghiệp và cán bộ lãnh đạo.

 *Nguyên nhân khuyết điểm: Do còn nể nang các đồng chí là cán bộ lãnh đạo nên còn rụt rè trong đóng góp ý kiến.

*Phương hướng khắc phục: Trong thời gian tớimạnh dạn hơn trong công tác phê bình đồng nghiệp và các cấp lãnh đạo.

3. Kiểm điểm việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyền hạn và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

* Ưu điểm:

Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ tại cơ quan đơn vị, bản thân tôi luôn nêu cao tinh thần ý thức tổ chức kỷ luật, tuyệt đối chấp hành, sự phân công điều động của tổ chức.

Đối với công việc được giao, tôi luôn không ngừng nâng cao học tập và rèn luyện, tu dưỡng về nhiều mặt, xây dựng đạo đức tác phong trong đơn vị công tác và khi giao tiếp với nhân dân và phụ huynh.

Giữ đúng kỷ luật phát ngôn, không làm lọt thông tin bí mật của đơn vị và của tổ chức Đảng và Nhà nước.

Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, Chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị nơi công tác. sinh hoạt và đóng đảng phí theo quy định, thực hiện tốt các nội quy ở đơn vị, quy chế làm việc ở cơ quan, chi bộ.

* Khuyết điểm: Tôi còn hạn chế trong công tác phối hợp tuyên truyền những chủ trương của công đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước.

*Nguyên nhân khuyết điểm:

Tôi kiêm nhiệm thêm công tác công đoàn nên thời gian phần nhiều tôi dành cho công tác chuyên môn phần nào đã ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền những chủ trương của công đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước.

*Phương hướng khắc phục:

Trong thời gian tới sẽ xắp xếp thời gian hợp lí để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

4. Ý kiến của bản thân về những góp ý của tổ chức và cá nhân:

 Khi được tổ chức và cá nhân đóng góp ý kiến cho mình, bản thân tiếp thu những ý kiến đóng góp về những khuyết điểm, hạn chế, nghiêm túc kiểm điểm, đồng thời, kịp thời khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm của mình.

II. CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC KHUYẾT ĐIỂM, PHÁT HUY ƯU ĐIỂM:

Sau khi được quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 4, bản thân tự soi rọi lại mình trong thời gian tới sẽ thực hiện tốt tự phê bình và phê bình đối với đồng chí, đồng nghiệp và cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Trên đây là bản tự kiểm điểm của bản thân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), rất mong được sự đóng góp xây dựng của các đồng chí để bản thân thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

                                                                            Người viết kiểm điểm

 

 

 

                                                                                                        

 

Tác giả: Lê Thanh Trinh

  Ý kiến bạn đọc

Bản đồ vị trí
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập39
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm30
  • Hôm nay4,647
  • Tháng hiện tại154,400
  • Tổng lượt truy cập6,706,143
Tỉnh Bình Dương
Huyện Dầu Tiếng
logo-4
logo-1
logo-2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi