Lịch làm việc tuần 12 từ ngày 18-22/3/2019

*Thứ Hai ( ngày 18/3/2019)
Sáng 7 giờ 30
                  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo: làm việc tại cơ quan        
Chiều 13 giờ 00:
                       1.Đ/c Tạ Tấn Tuấn: dự và làm việc với trường THPT Phan Bội Châu về công tác                          chuẩn bị sáp nhập trường
                        Địa điểm: Trường THPT Phan Bội Châu
*Thứ Ba ( ngày 19/3/2019)
Sáng 7giờ 30
                  1. Đ/c Tạ Tấn Tuấn: làm việc tại cơ quan
                        2. Nguyễn Thế Hùng: Kiểm tra Thư viện
                         Địa điểm: Trường TH Ngô Quyền
                        3. Đ/c Phạm Bích Ngọc: Dự góp ý GVDG vòng Tỉnh GDMN
                        Địa điểm: Trường MN Hoa Mai
Chiều 13 giờ 00:
                        Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo: làm việc tại cơ quan
*Thứ Tư ( ngày 20/3/2019)
Sáng  8 giờ 00
                       1. Đ/c Tạ Tấn Tuấn: Họp UBND huyện
                        Địa điểm: Phòng họp 1 ủy ban
                       2. Nguyễn Thế Hùng: Dự hội nghị toàn thể MTTQVN huyện
                        Địa điểm: Hội trường Khối Đoàn thể
                       3. Đ/c Phạm Bích Ngọc: làm việc tại cơ quan
Chiều 14 giờ 00:
                      1. Đ/c Tạ Tấn Tuấn: Dự hội nghị tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm
                       2018
                       Địa điểm: Hội trường BCH quân sự huyện
Tối 19 giờ 00:
                      Đ/c Nguyễn Thế Hùng: Dự họp mặt kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS
                      HCM
                      Địa điểm: Rừng lịch sử Kiến An
*Thứ Năm ( ngày 21/3/2019)
Sáng 7 giờ 30
                1. Đ/c Tạ Tấn Tuấn: Dự triển khai phần mềm quản lý học sinh (Demo)
                     Địa điểm: Trường TH Dầu Tiếng
                     Mời dự: Hiệu trưởng + Phó HT chuyên môn, viên chức phụ trách CNTT trường TH
                     Dầu Tiếng và TH Minh Hòa
                     2. Phạm Bích Ngọc: Dự tổ chức lớp kiểm định chất lượng, chuẩn Quốc gia GDMN
                     Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục
                     Mời dự: Hiệu trưởng + Hội đồng tự đánh giá tại cơ sở
                     3. Đ/c Nguyễn Thế Hùng: làm việc tại cơ quan 
Chiều 13giờ 00:
                 1. Đ/c Tạ Tấn Tuấn, Nguyễn Thế Hùng: Làm việc tại cơ quan
                      3. Đ/c Phạm Bích Ngọc: Dự tiếp đoàn giám sát của HĐND Tỉnh về cải cách thủ                           tục  hành chính
                      Địa điểm: phòng họp 1 ủy ban
*Thứ Sáu ( ngày 22/3/2019)
 Sáng 7 giờ 30
                  1. Đ/c Tạ Tấn Tuấn: Dự chuyên đề trải nghiệm sáng tạo
                          Địa điểm: Rừng Kiến An
                  2. Đ/c Phạm Bích Ngọc: Dự hội nghị tổng kết công tác đấu tranh , phòng chống                           âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình
                         Địa điểm: Hội trường huyện
                        3. Đ/c Nguyễn Thế Hùng: Dự Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo
                         Địa điểm: Hội trường BCH quân sự huyện
Chiều 13giờ 30:
                       1. Đ/c Tạ Tấn Tuấn, Phạm Bích Ngọc: làm việc tại cơ quan
                       3. Đ/c Nguyễn Thế Hùng: Dự hội nghị tổng kết công tác GD quốc phòng và an
                        ninh năm 2018
                         Địa điểm: Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện
 

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây